Chuyện Học

MÌNH ĐÃ SỐC KHI RA HÀ NỘI HỌC

Cú sốc đầu đời

Cuộc đời sinh viên của mình bắt đầu cách đây 10 năm khi cắp sách ra Hà Nội học. Mọi thứ chẳng như là mơ ngay từ những ngày đầu tiên làm thủ tục. Thời gian như gió cuốn, sau một thập kỷ mình ngồi lại để viết về những điều đã qua. Biết đâu lại hữu ích cho một em trai em gái nào đó cũng chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình mình đã từng.